मुसुरो

क्र.स.

दिन

गतिबिधी

१.

बिउ छरेको ६ दिन पछि

ग्लाइफोसेट १ किलो प्रति हेक्टरको दरले छर्ने

२.

बिउ छरेको दिन

शुन्य खनजोत गरी छर्ने (बिउदर २५-२८ किलो प्रति हेक्टर)

बिउ छरेको दिन

रासायनिक मल  १८७.५ग्राम प्रति हेक्टर NPK १०-२६-२६ को दरमा छर्ने

४.

बिउ छरेको दिन

बिउको उपचार गने राइजिबएम, ट्राइकोडम भिरिडि र

५.

बिउ छरेको दिन

धानको परालहरु काटने, हल्का सिचाइ गर्ने

६.

बिउ छरेको  १-२ दिन पछि

पेन्डिमेन्धालिन १किलो प्रति हेक्टर,इमिजाथेपर १०%@७५० ग्राम प्रति हेक्टर छर्ने

७.

बिउ छरेको २० दिन पछि

बोरोन २०% @०.२%

८.

बिउ छरेको २२-२५ दिन पछि

झोल रसायनिक मल (१९-१९-१९) @ ५

ग्राम प्रति लिटर।दाना मल २% छर्ने, हल्का सिचाइ गर्ने

९.

बिउ छरेको ३५-४०  दिन पछि

बोरोन २०% @०.२%

१०

बिउ छरेको ७०-७५ दिन पछि

समय समयमा माटोको चिसाइ हेरेर सिचाइ गर्ने

  • झारनाशक छर्कँदा फ्ल्याट फ्यान नोजल प्रयोग
  • २ फरक फरक झारनाशक मिसाउँदा टङ्कीमा हाल्नुअघि स्टक मिश्रण तयार गर्नुपर्छ
  • प्रोटोकोलमा उल्लेख गरीएको मितिलाई स्थानअनुसार परीवर्तन गर्न सकिन्छ
  • कम्तीमा ५ टन पर्ति हेक्टर पहिलेको बाली अवशेष रहेको हुनुपर्छ
  • मसुरोको बिउ छर्नको लागि माटोमा चिस्यान हुनुपदर्छ, चिस्यान नभएमा हल्का सिँचाइ गर्ने
  • धानको परालले छोप्ने जसले गर्दा माटोमा चिस्यान रहन्छ, झार पनि आउन पाउदैन
  • इस्टिमफाइलम डढुवा दखिएमा  मेटलएक्जाइल+म्यानकोजेब @ २ % प्रयोग गर्ने
  • माघ- फाल्गुनतिर तापक्रम बढेमा ट्राइफोल्कस्ट्राबिन+ टेबुकोनाजोल @ ३०० किलो प्रति हेक्टर छर्ने